Báo cáo

Ngày Giờ Tuyến đường Số xe Tài xế Tốc độ cho phép Tốc độ vượt quá
12/12/1999 10h sáng Tuyến số 39 29D-19299 Nguyễn Văn An 40 km / giờ 70 km / giờ
12/12/1999 10h sáng Tuyến số 39 29D-19299 Nguyễn Văn An 40 km / giờ 70 km / giờ
12/12/1999 10h sáng Tuyến số 39 29D-19299 Nguyễn Văn An 40 km / giờ 70 km / giờ