Báo cáo

Ngày Loại vé Tuyến đường Số xe Đơn giá SL vé Doanh thu
12/12/1999 Một tuyến Tuyến số 33 29D-19293 7.000 400 2.800.000
12/12/1999 Một tuyến Tuyến số 33 29D-19293 7.000 400 2.800.000
12/12/1999 Một tuyến Tuyến số 33 29D-19293 7.000 400 2.800.000